Alparslan: Veliki seldžuk
  • Alparslan: Veliki seldžuk

    Blagoslovljeno putovanje Alparslana, koji je Turcima otvorio vrata Anadolije... Onog dana kada će Seldžuč ...

    Blagoslovljeno putovanje Alparslana, koji je Turcima otvorio vrata Anadolije... Onog dana kada će Seldžučki sultan Tugrul-beg imenovati svog nasljednika, prima vijest da su Bizantinci bacili Turkmene ...

    Read more