Samuilova tvrđava – Ohrid

Top – vesti – Top informacije

Samuilova tvrđava se smatra jednim od najvećih utvrđenja sačuvanih u Makedoniji. Prvi put ga je pomenuo istoričar Tit Livije u trećem veku pre nove ere, dok je još uvek bio tvrđava u gradu Lihnid.

Već u petom veku nove ere, Ohrid su rimski istoričari pominjali kao grad sa tvrđavama, koji se, kao i drugi rimski gradovi na Balkanu, branio od najezda skitskih plemena, tokom velike seobe naroda u 4. i 5. veka. Utvrđeni Ohrid 479. godine odbio je opsadu gotskog kralja Teodoriha Velikog.

U kasnijim vekovima Vizantija je koristila ove tvrđave i sigurno ih proširivala. Sloveni upadaju u Ohrid bez većih upada. Ali Ohrid, kao glavni grad Samoilovog carstva, obnovio je i prilično jake zidove. Trenutni oblik tvrđave datira iz doba cara Samuila, mada postoje podaci za razaranje i popravke tvrđave od strane Osmanlija i Vizantinaca.

Posle transformacije Samuilove države u političko i crkveno sedište, Ohrid je postao srednjovekovna metropola. Do kraja 14. i početka 15. veka, naseljeni grad Ohrid je živeo u gradu zidini. Nakon što su Ohrid zauzeli Turci Osmanlije, dolaskom kolonista iz Male Azije u 15. veku došlo je do širenja stanovništva kroz donje delove. Poslednji vladar Samuilove tvrđave bio je Jaladin-beg.

Tvrđava i dalje predstavlja najviši deo Ohrida, koji se uzdiže 100 metara iznad nivoa Ohridskog jezera. Tokom istorije pretrpeo je brojne popravke, a to se može videti i na Gornjim vratima, gde se mogu videti brojni mermerni stubovi sa grčkim i rimskim natpisima, koji potiču iz drevnih i rimskih građevina, kojima obiluje ovaj kraj.

Nova istorija Samuilove tvrđave povezana je sa velikim arheološkim istraživanjima kulturnih slojeva u njenoj unutrašnjosti i obnovom Jevreja. Istraživanje je započelo 2000. godine, kada su otkriveni mnogi vredni nalazi, uključujući čuvenu „Zlatnu masku i zlatnu raku“, koja potiču iz 5. veka pre nove ere.

Posljednje ažuriranje July 6, 2021 od strane admin

(Poseta 918puta, 1 Posete danas)

Related posts